Υπηρεσίες

Με τη σοβαρότητα, την πολύτιμη εμπιστοσύνη και την οργάνωση που τη διέπουν, η A+ accounting services αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες του γραφείου δεν ολοκληρώνονται στον φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, καθώς, ακολουθώντας μια πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση, προτείνει εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Προς ιδιώτες

Με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του, το λογιστικό γραφείο A+ accounting services προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που αφορούν φοροτεχνικές εργασίες, εργασίες μέσω taxis, ρυθμίσεις οφειλών, εργασίες που σχετίζονται με τη ΔΟΥ, εργασιακά - ασφαλιστικά θέματα, μισθώσεις ακινήτων και πολλά άλλα. Δεδομένης της συνεχούς παρακολούθησης και άρτιας ενημέρωσης επί των νομοθετικών αλλαγών, εξασφαλίζει αξιόπιστα και αποδοτικά αποτελέσματα.  

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας προς φυσικά πρόσωπα.

Προς Επιχειρήσεις

Βασισμένο στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εργαλείων το λογιστικό γραφείο A+ accounting  προσφέρει, απαραίτητες για την επιχείρησή σας, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με την τεχνογνωσία και τη σοβαρότητα που το διακρίνουν, επιτυγχάνει την άμεση εύρεση εποικοδομητικής λύσης για κάθε οικονομική οντότητα. Στόχος, άλλωστε, είναι η ανάδειξη του λογιστικού γραφείου ως πολύτιμου συνεργάτη για τη κάθε επιχείρηση. Γι αυτό και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι συγκεντρωτικές και αφορούν κάθε λογιστική ανάγκη μιας επιχείρησης.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας προς νομικά πρόσωπα.