Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Το λογιστικό γραφείο A+ accounting services, με βάση την πολυετή εμπειρία των στελεχών του, αποτελεί εγγύηση για την ορθή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων ενός φυσικού προσώπου.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας προς ιδιώτες είναι οι ακόλουθες:

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1

Εμπιστευτείτε την A+ accounting services για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής σας δήλωσης υπεύθυνα, σωστά και αποτελεσματικά.

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε2

Η A+ accounting services αναλαμβάνει τη συμπλήρωση, ηλεκτρονική υποβολή και κατάθεση του εντύπου «Δήλωση Μισθωμάτων Ε2» για όσους πελάτες της λαμβάνουν ενοίκια.

 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9

Δεδομένου ότι το ύψος του ΕΝ.Φ.Ι.Α που θα πληρώσετε εξαρτάται από τη Δήλωση Ακινήτων Ε9, είναι σημαντική η έγκαιρη αλλά και έγκυρη δήλωση των ακινήτων σας.

 • Δηλώσεις πόθεν έσχες

Παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές για ζητήματα τεκμηρίων και πόθεν έσχες προκειμένου να αποφύγετε πιθανή επιπρόσθετη φορολογία.

 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση και εκτύπωση του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Εργασίες χρήσης του TAXIS

Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του συστήματος taxisnet συνδράμουμε στη διεκπεραίωση των παρακάτω παροχών: 

 • Υποβολή αίτησης Α21
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης
 • Υποβολή Μισθωτηρίου
 • Εκτύπωση Εκκαθαριστικού, Φορολογικής Δήλωσης, Δήλωσης Ακινήτων (Ε9)
 • Εκτύπωση οφειλών
 • Αλλαγή διεύθυνσης χωρίς επίσκεψη στην εφορία
 • Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Έκδοση παραβόλων δημοσίου
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού τραπέζης

Ρύθμιση οφειλών

Η A+ accounting services δίνει σωστές και τεκμηριωμένες κατευθύνσεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις των οφειλών σας στους διάφορους φορείς και στη συνέχεια διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες.

Εργασίες στην ΔΟΥ

Έμπειρα στελέχη του γραφείου είναι στη διάθεσή σας για άμεση και αποτελεσματική αποπεράτωση υποθέσεων που σχετίζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).

Εργασιακά Ασφαλιστικά Θέματα

Ειδικοί σύμβουλοι, σας ενημερώνουν κατάλληλα και με σοβαρότητα για την εργασιακή σας κατάσταση καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας απέναντι στον εργοδότη σας. Επιπλέον, το γραφείο A+ accounting services  αναλαμβάνει τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης που σας αναλογεί.

Μισθωτήρια

A+ accounting services αναλαμβάβει την  ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου σας άμεσα, ορθά και υπεύθυνα.